Loading posts...
  • کاراکتر برند؛ به زندگی خوش آمدید.

    کاراکتر برند، تقریبا عمری به اندازه‌ی برندینگ دارد. از همان ابتدای جاافتادن مفهوم برندینگ، کاراکتر برند نیز جای خود را در این عرصه باز کرد. خیلی از اوقات، حتی برخی کسب‌وکارهای کوچک نیز ناخواسته از کاراکتر برند استفاده می‌کردند؛ مثلا وقتی یک رستوران کوچک، یک مسکات را که فردی با تن‌پوش عروسکی است برای تبلیغ رستورانش در کنار خیابان می‌گذارد، ندانسته در حال استفاده از کاراکتر برند بوده است. کاراکتر آن عروسک، به کاراکتر برند تبدیل می‌شده است. حتی در این حالت نیز انتخاب عروسک مناسب، می‌توانست بر روی کسب‌وکار و جذب مشتری برای رستوران کمک فراوانی کند اما بهتر نیست کمی به سازوکار کاراکتر برند بیشتر دقت کنیم؟