برندینگ تدکس لواسان

«کمی که از تهران – این پایتخت سرسام‌آور و پرآشوب – دور می‌شویم و پیچ‌وخم جاده را طی می‌کنیم، به لواسان می‌رسیم. پشت هر پیچ این جاده، بخشی از آشوب ذهنی ما جا می‌ماند و هر فراز و فرودی، اندکی از آشفتگی روح ما می‌کاهد. به لواسان که می‌رسیم، از سرسام پایتخت خبری نیست، و جسم و ذهن و روان ما آرام آرام قرار می‌یابد. لواسان، برای ما که در تهران زندگی و کار می کنیم، چیزی را با خود دارد که خانه باید داشته باشد: آرامش. جایی برای آسودن بدون فرسودن و اندیشیدن بدون اضطراب.

تدکس لواسان، جایی برای همین قرار است؛ راه فراری برای ذهن‌ها و روان‌هایی که زیر آوار ویران‌گر حوادث روزمره، فرصتی برای آسایش و نفس کشیدن ندارند. ما اندکی از پایتخت دور می‌شویم، تا اندکی به خودمان نزدیک‌تر شویم و بخت عمیق‌تر اندیشیدن و قرار گرفتن در مسیر ایده‌های بزرگ را به دست‌آوریم.

ما در تدکس لواسان، چند قدم از سراسیمگی شهر دورتر، و چند قدم به بکر بودن طبیعت نزدیک‌تریم؛ و باور داریم که همین چند قدم، به ما آزادی آفرینش بیشتر و تبدیل شدن به آدم‌هایی بهتر را عطا می‌کند.»

– از داستان برند تدکس لواسان – خلق شده در استودیو شهرتاش

 

 

 

ما در استودیو شهرتاش افتخار همراهی با تیم تدکس لواسان و خلق Brand DNA تدکس لواسان را که شامل استراتژی برند، هویت بصری، هویت صوتی و هویت کلامی می‌شود، داشته‌ایم.