گرافیک دیزاین آواتک

آواتک یکی از اولین شتابدهنده‌های حاضر در منطقه و از آغاز کنندگان اکوسیستم استارتاپی است.

ما در استودیو شهرتاش افتخار این را داشتیم که ری‌دیزاین ست اداری و دیزاین کارت تبریک عید نوروز این مجموعه را به عهده داشته باشیم.