Egerd Karakterinin Tasarımı

Egerd markası fil elemanını her zaman ana elemanı olarak kullanmıştır

Pazarlama bakışından, sosyal medyalar, animasyonlar ve hareketli grafiklerde kullanılabilen bu marka için karakter tasarımı çok gerekli görünüyordu.

Nihayi tasarım, Gerdi adında bir karakter olup bu markanın ana şahsiyeti olarak tüm adı geçen konular ve Egerd takımının göz önünde bulundurduğu reklamlar için kullanılabilir ve bu gurubun hedef piyasası için tanıdık ve caziptir.