دیزاین هویت بصری مرکز توسعه فناوری پایش و حفاظت شبکه‌های برق

مرکز توسعه فناوری پایش و حفاظت شبکه‌های برق، از زیر مجوعه‌های پژوهشگاه نیرو است. فعالیت اصلی این مرکز مانیتور کردن و حفاظت شبکه‌ی برق با توجه به راهکارهای فعلی موجود و تولید علم و فناوری‌های تازه در این حوزه است.

کلیدواژه‌های اصلی دیزاین در این پروژه، حفاظت، برق و نواوری بود. در ضمن هویت بصری این مجموعه‌ جدید باید مورد پسند دو قشر دانشگاهیان و مهندسین فعال در این حوزه می‌بود.

در دیزاین نهایی این پروژه از رنگ زرد استفاده شده که یادآور رنگ زرد در تابلوهای “خطر” باشد و رنگی است که در صنعت برق نیز به کررات استفاده شده است.