دیزاین هویت بصری و عکاسی براونیز

براونیز یک کسب و کار خانگی است. این گروه که چند سالی‌ست در حوزه شیرینی‌پزی در کارگاه خانگی فعالیت دارند، برای یک شروع تازه نیاز به ظاهری حرفه‌ای را برای مجموعه خود احساس کردند. ما در استودیو شهرتاش، ضمن دیزاین هویت بصری جدیدی برای این مجموعه که نشان دهنده‌ی تغییر فعالیت حرفه‌ای این گروه دارد، از شیرینی‌های خوشمزه این کسب کار، جهت استفاده در شبکه‌های اجتماعی، عکاسی کردیم.