دیزاین کاتالوگ معرفی شرکت عمران سازان مهاب

شرکت عمران سازان مهاب یکی از مجموعه‌های فعال در صنعت تصفیه و پالایش آب به روش‌های مختلف و برای مصارف صنعتی و تجاری می‌باشد.
طرح پیشنهادی زیر برای کاتالوگ معرفی این شرکت و فعالیت‌های آن و با نگاه به قشر مخاطب این مجموعه دیزاین شده است.