عکاسی از مجموعه باشگاه‌های ورزشی جوان

باشگاه‌های جوان یکی از قدیمی‌ترین مجموعه باشگاه‌های ورزشی در تهران است و تیم استودیو شهرتاش این موقعیت را داشت که عکاسی از فضای داخلی این مجموعه را به عهده داشته باشد.

 

 


پروژه عکاسی از مجموعه باشگاه‌های ورزشی جوان را پسندیدید؟ چرا پروژه خودتان را شروع نکنید؟

از ارتباط با شما خوشحال خواهیم شد