Khan Khatoon Markasının Görsel Kimlik Tasarımı

Khan Khatoon’un çinko maden ve işleme kompleksi Kerma vilayetinin Bam ilçesinde bulunmaktadır.

Metal taşlar açısından İran’ın en zengin bölgelerinden biri olan bu bölge, bu addaki (Khan Khatoon) dağlarda Çinko madenini içinde barındırmaktadır.

Bu tesis, son günlerde çinko külçe üretim fabrikasını açmıştır.

Bu vesileyle Şehrtaş stüdyosu bu gurubun markalaması için yanlarında yer aldı ve logo tasarımı, idari evraklar takımı, marka’nın görsel kimlik rehber defteri ve hareketli logo tasarımından oluşan Khan Khatoon markasının görsel kimlik tasarımı, Şehrtaş stüdyosunda yapıldı.

Shahrtash Studio won

MUSE Creative Awards 2021

in both "Brand Strategy" and "Brand Identity" categories