هلدینگ آشنا

طراحی هویت بصری برند هلدینگ آشنا که از به هم پیوستن ۶ شرکت فعال در حوزه کارآفرینی و تکتولوژی فعال هستند تشکیل شده است: آواتک، پایامان، کارخانه نوآوری، نوآوا، آواگیمز و شزان.

لوگوی گروه آشنا نیز علاوه بر اینکه تایپوگرافی نام «آشنا» است، از ۶ خط عمودی که اشاره به این ۶ شرکت دارد که همگی زیر خط افقی که نمادی از سقف حمایتی هلدینگ است، تشکیل شده است.